köynək-tuman

köynək-tuman
is. Köynək və tumandan ibarət alt geyim komplekti; dəyişək. Ağ köynək-tuman. Köynək-tuman almaq. – . . Mən sənə köynək-tuman yumağa gəlmişəm. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tuman-köynək — is. Tuman və köynəkdən ibarət alt geyimi (komplekti). Sila soldatların tuman köynəklərini yuyub, kolun üstünə sərdiklərini gördü. S. Vəliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zircamə — f. alt paltarı; tuman köynək; tuman …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tafta — is. <fars.> Sıx toxunmuş ipək və ya pambıq parça. <Tarverdi:> A gədə, nə böyük sandıqlardır! Yəqin içindəki tamam taftadır. M. F. A.. // Həmin parçadan tikilmiş. <Tarverdi:> Pərzad elə yaşı olduqca tafta tuman köynək geysin. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zircamə — is. <fars.> köhn. Alt paltarı, tuman köynək. Çamadanın içində . . bir neçə top ağ köynək və zircamə və bir neçə dənə ağ dəsmal vardı. S. M. Q.. Ağa Ələsgərağa zircamədə qılmanları başına toplayıb hoppan hoppan oynayırdılar. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ala-bəzək — sif. 1. Müxtəlif rənglərdən ibarət, rəngbərəng, ala bula. Ala bəzək parça. Ala bəzək qutu. Ala bəzək xalça. Ala bəzək xoruz. – Bir dəfə bağda alabəzək bir qurdu yarpağa büküb gətirdim. S. S. A.. <Ceyran> xalasının da nəzərini ala bəzək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alt — is. 1. Bir şeyin aşağı hissəsi, üstünün əks tərəfi, səth üzərinə qoyulan tərəfi. Qənddanın altı. Dibçəyin altı. Qutunun altı. Çəlləyin altı qopdu. // Örtülü bir şeyin üst tərəfinin əksi, aşağısındakı yer. Damın altı. Talvarın altı. Ağacın altında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baftalı — sif. Bafta ilə işlənmiş, bafta ilə bəzəkli, bafta tikilmiş, baftadan köbə tikilmiş. Ağcaxanım abı, pəncə pəncə zərli donunu, döşü baftalı, qırmızı tafta köynəyini geyib, . . mətbəxdə plov bişirməkdədir. H. S.. Güllü arvad sumağı şaldan gen bol… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyişək — is. Alt paltar, tuman köynək. Üç dəst dəyişək. – <Səadət Səriyyəyə:> Bu oğlan hamamı qızdıracaq, özün də təmizlən, uşaqları da təmiz yu. O, sizə dəyişək də verər. M. İ.. . . . Tapdıq bəlkə qumla dəyişəyini yırtıb dağıtmayınca əl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəlin-qız — top. Gənc qızlar və gəlinlər, qız gəlin. Kəndlilər uşaqlarına, gəlin qızlarına tuman, köynək, yaylıq, şal və qeyri paltarlıq alacaqlar. S. S. A.. <Xəlfə:> . . Gəlin aşaq dağ ardına, orda meydan düzəldək, qoy gəlin qız burda çalıb oynasın. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəzir — is. <ər.> Dindar, mövhumatçı adamların, istək və arzu etdikləri bir şeyin yerinə yetiril məsi ümidi ilə yoxsullara və ya din xadimlərinə verdikləri pul və s. Qadınların mərsiyəxanlara ver dikləri nəzir köhnə tuman köynəkdən və sair… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”